PORADY PRAWNE PRZEZ TELEFON

Dzwoniąc na infolinię prawną, zostaniesz połączony bezpośrednio z naszym prawnikiem, który udzieli Ci wyczerpującej porady prawnej oraz pomoże rozwiązać twoje problemy prawne. Na naszej infolinii prawnej zapłacisz tylko za połączenie, natomiast oczekiwanie na prawnika jest bezpłatne.

Opłata za połączenie infolinią prawną to 4,92 zł / min

Prawnicy odpowiedzą na Twoje pytania w dniach:
Poniedziałek – Piątek w godzinach od 8:00 do 21:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 10:00 do 21:00

Udzielimy Ci pomocy prawnej z takich dziedzin polskiego prawa jak:

  • prawo cywilnem.in. odszkodowania, ubezpieczenia, zasiedzenie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa darowizny, odwołanie darowizny, umowa zamiany, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu oraz inne umowy cywilnoprawne;
  • prawo rodzinnem.in. rozwód, separacja, alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, adopcja, kuratela, opieka nad małoletnim;
  • prawo spadkowem.in. dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie, działa spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe;
  • prawo pracym.in. mobbing, odszkodowania pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, spory pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem;
  • prawo karne – m.in. wykroczenia drogowe, zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, umorzenie postępowania karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego, przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary, zatarcie skazania;
  • prawo nieruchomości – m.in. prawo mieszkaniowe, najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa, eksmisja, podział nieruchomości, odnowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości;
  • prawo konsumentów – m.in. ochrona praw konsumentów, odstąpienie od umowy konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową;
  • prawo administracyjnem.in. wszczęcie  i zawieszenie postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji ostatecznej, skarga do WSA,  skarga na bezczynność organu administracji publicznej;
  • prawo finansowe – m.in. przedawnienie roszczeń, egzekucja komornicza, windykacja długów, pożyczki, kredyty bankowe.

Dlaczego warto korzystać porad prawnych przez telefon:

Telefoniczne porady prawne to możliwość, aby z dowolnego miejsca w Polsce skontaktować się z prawnikiem. Telefoniczne porady prawne umożliwia mieszkańcom miasta Bydgoszcz dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa spadkowego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa konsumentów czy też prawa karnego. Nasz prawnik dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie twoje problemy prawne. Na infolinii prawnej płacisz tylko za czas rozmowy z prawnikiem, natomiast oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest darmowe.